ДГ ИГЛИКА, с.Кърналово

Добре дошли !

Филиали

primroses

ДГ ИГЛИКА ЦЕНТРАЛА

с.КЪРНАЛОВО
общ.Петрич
ул."Черноризец Храбър"4
Директор: Ваня Попова

ФИЛИАЛ
с.КЪРНАЛОВО

с.КЪРНАЛОВО
общ.Петрич
ул."Черноризец Храбър"4
една яслена
две градински групи

ФИЛИАЛ
с.МИХНЕВО

с. МИХНЕВО
общ.Петрич
ул. "Лазар Данаилов" 4а
една смесена група

ФИЛИАЛ
с.РУПИТЕ

с. РУПИТЕ
общ.Петрич
ул."Илинден" 14
една смесена група

Документи

primroses

Прием

Общи документи

Достъп до информация

Административни услуги

Безопасност на движението

Бюджет

Вижте повече

ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА

Контакт

ДГ ИГЛИКА, с.Кърналово
Директор Ваня Попова

с. Кърналово, ул.„Черноризец Храбър“ № 4

Scroll to top