За нас

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ДГ Иглика, с.Кърналово е целодневна детска градина с общинско финансиране. Подходяща е за деца от 1 до 7 години. Състои се от централа и три филиала:

  • Филиал с. Кърналово
  • Филиал с.Михнево
  • Филиал с.Рупите

Централата е в с.Кърналово, където е и седалището и администрацията на детската градина. 

Актуален правилник за дейността на детското заведение  . Запознайте се оттук:
 

Запознайте се с нашия

КОЛЕКТИВ

Директор

Ваня Попова

Старши учител

Катя Златкова

Старши учител

Силвия Велева

Старши учител

Златка Гендова

Старши учител

Галя Атанасова

Старши учител

Татяна Андонова

Старши учител

Антоанета Алексова

Учител

Мария Тренева

ЗАС

Милена Янинкина

Касиер-домакин

Мирослав Попов

Касиер-домакин

Николай Терзиев

Касиер-домакин

Верка Гогова

Готвач

Тодорка Сточева

Готвач

Таня Кукушлиева

Готвач

Анелия Брашнарова

Учител

Марияна Ангова

Помощник-възпитател

Валентина Димитрова

Помощник-възпитател

Седефка Попова

Помощник-възпитател

Добринка Бойчева

Помощник-възпитател

Василка Атанасова

Помощник-възпитател

Елонка Назърова

Помощник-възпитател

Таня Назърова

Помощник-възпитател

Атанаска Манолчева

Помощник-възпитател

Миглена Маркилова

Старша мед.сестра

Виолента Кузманова

Мед.сестра

Магда Панева

Мед.сестра

Добринка Симонска

Scroll to top