Договори и текуща информация – 2023/2024 г.

Информация по договори за доставка на хранителни продукти

Ежедневна доставка на хляб и закуски за нуждите на ДГ Иглика

Изпълнител: ЕТ Вилисон – Георги Великов

Договор – Дата на сключване: 14.12.2022

Ежедневна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Иглика

Изпълнител: Рупанов Трейд ООД

Договор – Дата на сключване: 14.12.2022

Плащания

Scroll to top