Договори и текуща информация – 2022 г.

Информация по договори

Ежедневна доставка на хляб и закуски за нуждите на ДГ Иглика

Изпълнител: ЕТ Вилисон – Георги Великов

Договор – Дата на сключване: 09.02.2022

Ежедневна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Иглика

Изпълнител: Рупанов Трейд ООД

Договор – Дата на сключване: 19.01.2022

Ежедневна доставка на хляб и закуски за нуждите на ДГ Иглика

Изпълнител: ЕТ Валери Манчев

Договор – Дата на сключване: 19.01.2022

Плащания

Scroll to top