Доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Иглика“ ,с. Кърналово Община Петрич – чл.20 , ал.4 ,т.3

ДОГОВОР

ПЛАЩАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ ЮЛИ И СЕПТЕМВРИ 2018

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МАРТ 2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2019

ИФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ И ЮЛИ  2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ И МАРТ 2020

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2020

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.