Доставка на захарни изделия за нуждите на ДГ“Иглика “ – село Кърналово

Номер на преписката в Профил на купувача:689/23.11.2015

Договор

Техн.спецификация към договор

ценово предложение договор № 2-

Плащания месец 11_2016_- дата и час на качване: 10.12.2016 , 02:24 часа

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.