Периодични доставки на хранителни продукти и изделия за нуждите на Детска градина „Иглика“ , с. Кърналово , Община Петрич, чл.20 , ал.4 т.3

Номер на преписката в Профил на купувача:686/14.10.2016

Договор   дата и час на качване:14.10.2016, 10:22 часа

Техн.спецификация към договор №2  – дата и час на качване:14.10.2016, 10:23 часа

ценово предложение договор № 2-  дата и час на качване:14.10.2016, 10:23 часа

Плащания месец ноември 2016 – дата и час на качване: 10.12.2016 , 11:38 часа

Плащания месец декември 2016дата и час на качване: 25.01.2017 , 11:38 часа

Плащания месец януари 2017 -  дата и час на качване: 14.02.2017 , 11:22 часа

Плащания месец февруари 2017 – дата и час на качване: 10.04.2017 , 10:43 часа

Плащания месец март 2017  дата и час на качване: 17.05.2017 , 10:58 часа

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

Плащания месец юни 2018 – дата и час на качване  : 30.07.2017, 10:11 часа

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.