Ежедневни доставки на хляб и закуски за нуждите на Детска градина „Иглика“ ,с. Кърналово Община Петрич – чл.20 , ал.4 ,т.3

Номер на преписката в Профил на купувача: 681/14.10.2016

Договор  – дата и час на качване: 14.10.2016, 10:22 часа

Техническа спецификация договор   – дата и час на качване: 14.10.2016, 10:25 часа
ценово предложение договор 1 дата и час на качване: 14.10.2016, 10:27 часа

Плащания месец ноември 2016 -  дата и час на качване: 15.12.2017, 11:25 часа

Плащания месец декември 2016 – дата и час на качване: 25.01.2017 , 11:38 часа

Плащания месец януари 2017 -  дата и час на качване: 14.02.2017 , 11:22 часа

Плащания месец февруари 2017 – дата и час на качване: 10.04.2017 , 10:43 часа

Плащания месец март 2017  дата и час на качване: 17.05.2017 , 10:58 часа

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.